Com es factura entre Andorra i Espanya

És molt comú a Andorra fer-nos la pregunta sobre com emetre factures entre empreses del país i les de fora. En primer lloc tenim l’IGI i per un altre tenim l’IRNR que, malgrat estar en vigor des de fa un temps, és un gran desconegut per a moltes empreses i empresaris, ja siguin d’Andorra o de fora, i desconeixen les peculiaritats de la facturació a Andorra.
A més, amb la recent entrada en vigor del CDI d’Espanya i França a Andorra, les regles del joc han variat una mica sent més simple.

Si és l’empresa andorrana la que adquireix mercaderia o serveis podem trobar-nos amb aquests supòsits:

  • Importació de béns: les factures dels nostres proveïdors estrangers han d’anar sense impost aplicat en factura i a més hem d’estar en possessió del document d’importació (DUA) que justifiqui el correcte pagament d’impostos d’importació. Els percentatges a aplicar són els mateixos que si compréssim els béns dins d’Andorra però amb la particularitat que aniran reflectits dins d’aquest document.
  • Serveis prestats per empreses espanyoles a empreses d’Andorra: anem a posar l’exemple d’un assessor informàtic que presta els seus serveis des de la seva seu a Barcelona a una empresa d’Andorra la Vella. Per facturar serveis a Andorra, aquesta factura lògicament no portarà IVA (posat que el servei es considera prestat a Andorra) fins a fa molt poc, l’empresa andorrana havia de practicar una retenció sobre la factura en concepte d’IRNR. Per tant, l’assessor cobrava íntegra la seva factura a excepció de la retenció del IRNR que era deduïble a la seva declaració de la renda. Ara, aquests serveis, quan es realitzin entre Andorra i Espanya/França, no portaran la retenció del IRNR.

En el cas de la venda de serveis i exportació de mercaderies des d’Andorra a Espanya podem esmentar:

  • Exportació de béns: igual que passa amb la importació, la factura de venda ha de constar sense impost i en declarar l’exportació en la duana es farà constar el tipus d’impost aplicable al país de destinació. També tindrem un document de duana d’exportació que justifica la correcta transacció i aplicació dels impostos.
  • Prestació de serveis d’una empresa andorrana a empresa espanyola: en aquest cas no apliquem l’IGI de venda de serveis en la factura. Ara amb el CDI aquesta prestació de serveis tributa exclusivament a Andorra.

En l’aplicació d’impostos en factures entre països podem trobar-nos amb diversos dubtes com per exemple: decidir on ha estat prestat el servei si aquest es realitza mitjançant Internet o si el receptor de les factures es tracta d’un particular i no una empresa. Aquests casos més específics cal analitzar-los més detingudament i consultar les lleis vigents de manera que sempre es faci be el tràmit.
El que sí queda clar és que els nostres proveïdors i clients d’altres països també haurien de conèixer aquesta aplicació dels impostos ja que és molt normal veure factures d’importació o prestacions de serveis amb IVA.
Per tant, amb l’entrada en vigor del CDI amb França (aplicació al gener 2016) i Espanya (26 de febrer de 2016), convé estar al corrent de l’aplicació d’aquesta norma a cada renda. D’això en parlarem més detalladament, mentrestant us deixem amb un esquema dels principis bàsics de facturació entre Espanya i Andorra.

factura entre Andorra i Espanya

Com es factura entre Andorra i Espanya
5 (100%) 1 vote